Antecedents

El mes de novembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar una  Mocio_pel dret_a decidir. La moció va ser impulsada per Sabadell per la Independència i presentada i aprovada pels grups municipals del PSC, CiU, EpS, ICV i EUiA.

Els Acords presos en aquesta Moció són:

1-     Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Sabadell a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a decidir del poble català.

2-     Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que iniciïn, en el termini de temps més breu possible, els tràmits per obrir el procés per a la celebració d’una consulta d’autodeterminació garantint la legalitat del procés.

3-     Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya la creació d’una comissió, amb la participació de totes les forces polítiques, que garanteixi la informació completa de les implicacions de cadascuna de les opcions plantejades a la consulta d’autodeterminació.

4-     Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn els tràmits per a  la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya.

5-     Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l’Estat com de la Generalitat i vetllar especialment en el cas dels de titularitat de l’Ajuntament de Sabadell, l’exercici de la seva funció informativa en un marc d’estricta neutralitat envers les diferents opcions plantejades en una futura  consulta d’autodeterminació.

6-     Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, i a les entitats de Sabadell, a les entitats municipalistes (FMC, i ACM), a l’AMI, i a l’Assemblea Nacional Catalana, així com donar publicitat dels presents acords a través del mitjans de comunicació.

 

Anuncis